ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

0
31
Handwritten Notes

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

1. ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾਓ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਗਜ਼, ਬਲਿੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੈ
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਸ ’ਤੇ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Handwritten Notes

2. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਲਜਬਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ।
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਆਪਣੀ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ?
ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਤਮ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਲਿੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨ-ਟੂ-ਪੇਪਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4. ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- ਬਿਲ ਗੇਟਸ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਧਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ- ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਤਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Handwritten notes improve your memory

ਖੈਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.-1,
ਮਲੋਟ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.