ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ

0
3
Writing Skills

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ

ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਕਾਂ, ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਨਰ

ਸੰਖੇਪ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹÄ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Writing Skills

ਲਿਖਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਨਹÄ ਕੀਤੀ। ਈਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੱਪਡੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਖਾਉਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

2. ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹÄ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਾਲੇ, ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ

3. ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸÄ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਣ ਹੁਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

5. ਫੋਕਸ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ, ਲੇਖ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਕੋਟਸ, ਸਾਇਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸÄ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹÄ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸÄ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6. ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਲਈ ਲੇਖ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਯਾਦਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜÄਦੇ ਗੁਣ ਹਨ।

7. ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ, ਲੇਖਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟੀ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਵਪਾਰਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਲਾੱਗਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਲੋਟ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.